Thông báo quan trọng từ BTC đấu trường Vioedu.

Lượt xem:


  V/v Tổ chức vòng chung kết cấp trường.

    Ban tổ chức sân chơi VioEdu năm học 2022 – 2023 kính gửi quý trường Vòng chung kết cấp trường được tổ chức với các thông tin như sau:

     1. Thời gian:

                     – Ca 1: 9h, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (thứ 7)

                     – Ca 2: 14h, ngày 4 tháng 3 năm 2023 (thứ 7)

                     – Ca 3: 9h, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (Chủ nhật)

                     – Ca 4: 14h, ngày 5 tháng 3 năm 2023 (Chủ nhật)

     2. Học sinh chỉ tham gia thi 1 ca duy nhất bằng cách chọn 1 trong 4 ca. Mã tham gia thi Ban tổ chức sẽ nhắn noti qua ứng dụng hoặc trong nhóm hỗ trợ từ Zalo

      3. Phương thức tham gia: trực tuyến

     4. Phương thức tổ chức: học sinh tham gia như vòng sơ loại hoặc tham gia tập trung tại trường tùy điều kiện thực tế của trường

      5. Học sinh cần kiểm tra các thông tin của bản thân như Họ tên, số điện thoại được gán với tài khoản

      6. Phụ Huynh Học sinh và giáo viên cần tham gia vào nhóm hỗ trợ từ Zalo của Ban tổ chức đã thiết lập tại link theo các Huyện như sau:

Huyện Kon Plông: https://zalo.me/g/fgalup433