Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
43/KH-NTr 01/02/2022 Kế hoạch, Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022
02/KHCL 30/09/2021 Kế hoạch, Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Măng Đen giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn đến năm 2030
23/KH-NTr 23/09/2021 Kế hoạch, Kế hoạch tiếp công dan và giải quyết KN-TC năm học 2021-2022
04/KH-NTr 17/02/2021 Kế hoạch, Kế hoạch tiếp tục dạy học trực tuyến của trường THCS Măng đen để phòng chống dịch covid-19