Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
278/PGDDT-VP 27/08/2021 Công văn, Hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng và một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2021-2022 của ngành giáo dục Huyện Kon Plông
Công văn số 24/PGDĐT- THCS 17/02/2021 Công văn, Tiếp tục dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn số 199/SGDĐT-GDTrH 04/02/2021 Công văn, Vv hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến trên ứng dụng Microsoft Teams của Office 365
Công văn số 01/PA-PGDĐT 04/02/2021 Văn bản khác, Tổ chức dạy và học trong thời gian dừng đến trường phòng chống dịch bệnh Covid-19
Công văn số 191/SGDĐT-GDTrH 02/02/2021 Công văn, Hướng dẫn dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà trong thời gian dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Luật số 43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật giáo dục sửa đổi
138/CT-BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị, Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
CVB_Tinh 30/12/2017 Các văn bản, nghị quyết của tỉnh về đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục.
VB_Huyen 30/12/2017 Các văn bản, kế hoạch của huyện về đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học
29/2017/TT-BGDĐT 30/11/2017 Thông báo, Thông tư, Để đáp ứng nhu cầu về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo quy định của Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
20/2017/TT-BGDĐT 18/08/2017 Thông tư, Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
101/HD-PGD 01/08/2017 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn kế hoạch thời gian năm học 2017-2018
Trang 1 / 212»