Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
76/KH-NTr 04/10/2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023
43/KH-NTr 01/02/2022 Kế hoạch, Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022
02/KHCL 30/09/2021 Kế hoạch, Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Măng Đen giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn đến năm 2030
23/KH-NTr 23/09/2021 Kế hoạch, Kế hoạch tiếp công dan và giải quyết KN-TC năm học 2021-2022
278/PGDDT-VP 27/08/2021 Công văn, Hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng và một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2021-2022 của ngành giáo dục Huyện Kon Plông
Công văn số 24/PGDĐT- THCS 17/02/2021 Công văn, Tiếp tục dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
04/KH-NTr 17/02/2021 Kế hoạch, Kế hoạch tiếp tục dạy học trực tuyến của trường THCS Măng đen để phòng chống dịch covid-19
Công văn số 199/SGDĐT-GDTrH 04/02/2021 Công văn, Vv hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến trên ứng dụng Microsoft Teams của Office 365
Công văn số 01/PA-PGDĐT 04/02/2021 Văn bản khác, Tổ chức dạy và học trong thời gian dừng đến trường phòng chống dịch bệnh Covid-19
Công văn số 191/SGDĐT-GDTrH 02/02/2021 Công văn, Hướng dẫn dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà trong thời gian dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Luật số 43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật giáo dục sửa đổi
138/CT-BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị, Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
Trang 1 / 212»