Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Luật số 43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật giáo dục sửa đổi
138/CT-BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị, Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
CVB_Tinh 30/12/2017 Các văn bản, nghị quyết của tỉnh về đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục.
VB_Huyen 30/12/2017 Các văn bản, kế hoạch của huyện về đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học
29/2017/TT-BGDĐT 30/11/2017 Thông báo, Thông tư, Để đáp ứng nhu cầu về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo quy định của Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
20/2017/TT-BGDĐT 18/08/2017 Thông tư, Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
101/HD-PGD 01/08/2017 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn kế hoạch thời gian năm học 2017-2018
3282/BGDĐT 28/07/2017 Công văn, Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020
16/2017/TT-BGD-ĐT 26/07/2017 Thông tư, Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
Nghị quyết số :05-NQ/TU 23/08/2016 Nghị quyết, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/8/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020.
NQ-01-NQ/BCH 19/04/2016 Nghị quyết, Nghị quyết số: 01-NQ/BCH, ngày 19/4/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kon Plông khóa XVIII về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020
Trang 1 / 212»