Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Nghị quyết số :05-NQ/TU 23/08/2016 Nghị quyết, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/8/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020.
NQ-01-NQ/BCH 19/04/2016 Nghị quyết, Nghị quyết số: 01-NQ/BCH, ngày 19/4/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kon Plông khóa XVIII về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020