Hoàng Ngọc Đặng
Hoàng Ngọc Đặng Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0988.168.179 hndang.mdkpl@kontum.edu.vn - Trình độ: Thạc sĩ Quản lý giáo dục. - Địa chỉ: Măng Đen, Đăk Long, Kon Plông
Tạ Thị Hồng Yến
Tạ Thị Hồng Yến Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0973.020.579 yenmangden@gmail.com - Trình độ: Đại học sư phạm Toán. - Đ/c: Măng Đen - KonPlông - Kon Tum