Hoàng Ngọc Đặng
Hoàng Ngọc Đặng Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0988.168.179 hndang.mdkpl@kontum.edu.vn - Trình độ: Thạc sĩ Quản lý giáo dục. - Địa chỉ: Măng Đen, Đăk Long, Kon Plông
Vũ Kim Đạt
Vũ Kim Đạt Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0983.053737 vkdat@thcsmangden.edu.vn - Trình độ: Đại học sư phạm Tiếng Anh. - Đ/c: Măng Đen - KonPlông - Kon Tum