CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN SINH HỌC 9 (đợt 1-2021)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN SINH HỌC 9 (đợt 1-2021)
Loại tài nguyên Ngân hàng đề thi, Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin Sinh-học-9.docx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Dung lượng 15.51 kB
Ngày chia sẻ 04/02/2021
Lượt xem 130
Lượt tải 11
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

CÂU HỎI  ÔN TẬP MÔN SINH HỌC 9 (đợt 1-2021)

Câu 1. Nhân tố sinh thái là gì ? Có các nhóm nhân tố sinh thái nào ? Kể tên các nhân tố sinh thái đó.

Câu 2. Trình bày ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái và sinh lý của cây? Nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng.

Câu 3. Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thế nào?

Câu 4. Nhiêt độ của môi trường có ảnh hưởng tới đặc điểm hình thái và sinh lý của sinh vật (TV,ĐV) như thế nào? Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật?

Câu 5. Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và sinh vật biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có khảnăng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường ? Tại sao?

       (Các bạn nhớ làm vào giấy khi nào đi học lại Thì nộp cho GVBM nhé)