Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
278/PGDDT-VP 27/08/2021 Công văn, Hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng và một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2021-2022 của ngành giáo dục Huyện Kon Plông
Công văn số 24/PGDĐT- THCS 17/02/2021 Công văn, Tiếp tục dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn số 199/SGDĐT-GDTrH 04/02/2021 Công văn, Vv hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến trên ứng dụng Microsoft Teams của Office 365
Công văn số 191/SGDĐT-GDTrH 02/02/2021 Công văn, Hướng dẫn dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà trong thời gian dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
3282/BGDĐT 28/07/2017 Công văn, Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017