Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
138/CT-BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị, Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường