KH phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022

Lượt xem:


PHÒNG GD&ĐT KON PLÔNG
TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 19/KH-NTr
 Măng Đen, ngày 01tháng 09 năm 2021

KẾ HOẠCH

Hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học sơ sở

 năm học 2021-2022

 

Căn cứ Kế hoạch số 3188/KH-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 33/KH-SGDĐT, ngày 17/4/2019 của Sở GDĐT về việc triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 41/KH-PGDĐT ngày 10/9/2019 của Phòng GD&ĐT về việc triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025.

Căn cứ nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 09/07/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh  DTTS đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ hướng dẫn số:1504/SGDĐT-QLCL&GDCN ngày 01/09/2021của Sở GD&ĐT Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo duc thường xuyên;

Căn cứ kết quả thi vào các trường DTNT, THPT năm học 2021-2022 của học sinh tốt nghiệp lớp 9 tại trường, Trường THCS Măng Đen xây dựng hướng nghiệp, phân luồng học sinh Trung học cơ sở năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Góp phần làm thay đổi nhận thức của xã hội nhất là trong thanh thiếu niên học sinh về lợi ích của việc học nghề; thúc đẩy việc định hướng, phân luồng học sinh các cấp học THCS; giúp các em lựa chọn con đường học nghề, học văn hóa phù hợp với nguyện vọng,  khả năng và sở thích của bản thân, tạo nền tảng thăng tiến, thành đạt trong tương lai. Thông qua đó học sinh hiểu hơn về năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình.

– Phân luồng học sinh sau THCS  không phải là ép buộc những học sinh sau THCS yếu thế về học lực và hoàn cảnh kinh tế về phía những phương thức học tập bất lợi mà là tạo ra phương thức học phù hợp và cơ hội học tập có hiệu quả, đáp ứng được khả năng, nhu cầu, nguyện vọng được học, nguyện vọng có nghề nghiệp của họ.

-Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục hướng nghiệp gắn với thực hiện chương trình hiện hành theo chương trình Giáo dục phổ thông mới

– Huy động sự tham gia của cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp trong công tác hướng nghiệp; phát triển đội ngũ giáo viên làm công tác hướng nghiệp trong nhà trường.

 1. Yêu cầu

-Tăng cường các giải pháp định gướng phân luồng học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

– Giáo dục thái độ lao động và ý thức đúng đắn với nghề nghiệp, tổ chức cho các em làm quen với một số nghề phổ biến trong xã hội và các nghề truyền thống của địa phương; tìm hiểu năng khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp của từng học sinh để khuyến khích, hướng dẫn và bồi dưỡng khả năng nghề nghiệp thích hợp nhất. Qua đó giúp các em có kiến thức về nghề nghiệp và có khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu lao động của xã hội.

 1.  ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUỒNG HS TỐT NGHIỆP THCS NĂM 2018-2019 :

– Tổng số học sinh TN.THCS là 48 Dự báo kết quả phân luồng đạt tỉ lệ  100% ( 48 /48)

+ Trúng tuyển vào lớp 10 THPT đạt tỉ lệ 83-88 %.

+ Vận động tham gia học nghề tại cơ sở 3 trường CĐ nghề Đông nam bộ, Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum đạt tỉ lệ   12-17%.

 1. Đối tượng tư vấn, hướng nghiệp

– Học sinh khối 8-9 nhà trường

– Học sinh tốt nghiệp THCS năm 2021-2022 nhưng không đăng ký dự tuyển vào lớp 10 (THPT) năm học 2022-2023;

– Đại diện cha mẹ học sinh thuộc đối tượng trên và các thành viên  trong Ban vận động.

 1. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức

– Tổ chức tư vấn hướng nghiệp trực tiếp và trải nghiệm hướng nghiệp; kết hợp phát thanh măng non;

– Tổ chức tại trường;

– Tổ chức tham quan các cơ sở đào tạo, dạy nghề tại Măng Đen.

 1. Ban chỉ đạo tham gia tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp

– Lên kế hoạch, chỉ đạo công tác tổ chức, triển khai, kiểm tra và Sơ tổng kết đánh giá kế hoạch tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng  học sinh cấp Trung học cơ sở (THCS) năm học 2021-2022;

– Chỉ đạo thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp THCS; huy động học sinh  tham gia các buổi tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp, phân luồng theo kế hoạch.

– Chủ trì hoạt động tư vấn tuyển sinh. Liên hệ mời các trường Cao đẳng Đông nam bộ, Cao đẳng Công đồng Kon Tum, các trường trung cấp nghề tham gia hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh;

– Chỉ đạo  hoạt động tư vấn hướng nghiệp, phân luồng.

– Tổ chức  các hoạt động hướng nghiệp, sinh hoạt ngoại khóa nhằm thực hiện hiện tốt công tác định hướng, phân luồng cho học sinh ngay từ những lớp đầu cấp.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Đối với Hiệu trưởng

– Tham mưu cho cấp ủy chính quyền, xây dựng kế hoạch phân luồng HS ngay từ đầu các năm học, tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường, cha mẹ học sinh và nhân dân trên đia bàn.

– Tổ chức cho GVCN, giáo viên dạy Văn, Toán, tiếng Anh ký cam kết chất lượng, duy trì sĩ số HS, kí cam kết chỉ tiêu HS thi vào THPT, GDTX và học nghề sau khi tốt nghiệp THCS với  nhà trường, là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại giáo viên.

– Thường xuyên tổ chức tuyên truyền và lồng ghép giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS.

– Tổ chức hội nghị đối thoại với CMHS và học sinh, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng học sinh và gia đình; phối hợp trong quản lý, giáo dục và định hướng nghề nghiệp.

– Tổ chức và thực hiện có hiệu quả các hoạt động trải nghiệm gắn với lao động sản xuất tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị trấn, tạo hứng thú và động lực cho học sinh xác định, định hướng nghề nghiệp.

 1. Đối với giáo viên chủ nhiệm

– Thực hiện tốt công tác duy trì số lượng, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần. Phối hợp thường xuyên với gia đình học sinh, trao đổi thông tin kịp thời với gia đình về ý thức thực hiện nội quy, kết quả học tập, huy động XHHGD,…

– Thực hiện tốt nội dung các tiết GDHN, cập nhật thông tin thực tế thường xuyên (thị trường lao động, nghề địa phương, xu hướng phát triển các ngành nghề trong tương lai,..) làm phong phú nội dung hướng nghiệp phù hợp thực tiễn,…Thực hiện dạy vào tiết 5 ngày thứ 5 tuần 1 (9A) và tuần 3 (9B) của tháng.

– Phối hợp với giáo viên dạy môn văn, toán: Phân luồng, phân loại đối tượng để tổ chức lớp ôn thi phù hợp; phối hợp trong công tác quản lý học sinh tại các buổi học ôn.

– Đối với học sinh có học lực trung bình hay có điểm số 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng anh ở mức thấp hơn trung bình, giáo viên chủ nhiệm tư vấn phụ huynh đăng ký cho học sinh học nghề, học ở các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường CĐ Đông Nam bộ hoặc CĐ Cộng đồng Kon Tum sau khi tốt nghiệp THCS.

 1. Đối với giáo viên bộ môn (Văn, Toán, Tiếng Anh):

– Nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT; xây dựng kế hoạch ôn thi vào 10 theo chủ đề.

– Thực hiện phân loại đối tượng, dạy học theo chủ đề bám sát; thường xuyên kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh.

 1. Đối với các tổ chức đoàn thể

– Thường xuyên phối hợp các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tuyên truyền, định hướng sau THCS đối với học sinh.

– Tham mưu xây dựng các kế hoạch trải nghiệm tại các cơ sở sản xuất, các cơ sở chế biến, trồng rau hoa xứ lạnh trên địa bàn đối với học sinh lớp 9.

Trên đây  là kế hoạch Hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học sơ sở năm học 2021-2022; Các bộ phận liên quan căn cứ vào kế hoạch riển khai thực hiện mang lại kết quả cao nhất./.

 

 Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT (B/cáo);

– CBGV toàn trường (T/hiện);

– Lưu VTNTr.

 

TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

Hoàng Ngọc Đặng