Hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình và các hình thức khác trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lượt xem:


Căn cứ Công văn số 50/PGDĐT, ngày 25/03/2020 của Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông V/v hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình và các hình thức khác trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm giúp các em học sinh nắm bắt được kiến thức trong thời gian nghỉ học tại nhà. Trường THCS Măng Đen xây dựng hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình và các hình thức khác trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể:

  1. Đối với các em học sinh tự học tại nhà:

– Phụ huynh, học sinh cập nhật lịch phát sóng hàng tuần “học trên truyền hình” do Đài Phát thanh – Truyên hình tỉnh Kon Tum phối hợp với Đài truyền hình Hà Nội thực hiện. Các bài giảng được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trên Kênh 2.

– Lịch phát sóng cụ thể:

LỚP GIỜ PHÁT SÓNG THỨ/MÔN HỌC
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THƯ NĂM THƯ SÁU THỨ BẢY
Lớp 6 8h30 TIẾNG ANH TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH TOÁN NGỮ VĂN
Lớp 7 9hl5 TIẾNG ANH TOÁN NGỮ VĂN TIÊNG ANH TOÁN NGỪ VĂN
Lớp 8 10h00 TIÊNG ANH TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH TOÁN NGỮ VĂN
Lớp 9 9hl5 TIẾNG ANH TOÁN NGỮ VĂN TIẾNG ANH TOÁN NGỮ VĂN

– Trường hợp các em học sinh không thể học đúng khung giờ phát sóng ở trên thì học sinh, phụ huynh học sinh có thể xem lại các chương trình, bài giảng đã phát sóng được cập nhật trên trang website của trường THCS Măng Đen tại địa chỉ: http://c2mangden.pgdkonplong.edu.vn/chuyen-muc/videos (ngoài ra học sinh, phụ huynh học sinh cũng có thể xem lại các chương trình, bài giảng đã phát sóng được cập nhật trên các trang website khác như: http://hoctructuyen.edu.vn hoặc http://kontum.edu.VII, chuyên mục: “học trực tuyến”,…).

– Bên cạnh đó phụ huynh thường xuyên nhắc nhở các em tiếp tục tải đề cương ôn tập các môn học khác như Vật lí, Hóa học, Địa lí, Lịch sử, GDCD, Công nghệ, Tin học,… được các thầy cô đăng tải trên trang website của trường THCS Măng Đen tại địa chỉ: http://c2mangden.pgdkonplong.edu.vn/loai-tai-nguyen/tai-lieu-giao-trinh, mục Tài nguyên/Tài liệu giáo trình để ôn tập, củng cố thêm kiến thức.

– Hàng tuần giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ gửi đề kiểm tra các môn Toán, Ngữ văn, Anh văn đến phụ huynh học sinh thông quan mạng, nhóm zalo lớp hay messenger của lớp, giáo viên bộ môn đăng tải đề kiểm tra trên website của trường tại địa chỉ: http://c2mangden.pgdkonplong.edu.vn/loai-tai-nguyen/tai-lieu-giao-trinh đề nghị các em học sinh tải về làm và nộp bài cho giáo viên chủ nhiệm.

  1. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn:

          2.1. Giáo viên chủ nhiệm lớp:

– Giáo viên chủ nhiệm các lớp tiếp tục thông báo rộng rãi lịch dạy học trên truyền hình, qua internet và các hình thức khác để học sinh, phụ huynh học sinh nắm rõ và phối hợp với nhà trường quản lý con em học tập tại nhà.

– Giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên nắm bắt, thống kê số lượng, đánh giá kết quả học tập tại nhà của các em học sinh và định kì 01 tuần/lần (theo mẫu gửi kèm) báo cáo về Ban giám hiệu nhà trường để tổng hợp báo cáo phòng GD&ĐT theo quy định.

– Nhằm thuận tiện trong việc tương tác và thông tin qua lại giữa giáo viên và phu huynh, học sinh. Ban giám hiệu đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp lập mỗi lớp một nhóm Zalo lớp hay Messenger và thêm giáo viên các bộ môn Toán, Tiếng anh, Ngữ văn tham gia vào nhóm của lớp để thực hiện các nội dung công việc giúp các em học tập tốt tại nhà trong thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

– Hàng tuần thống kê tỉ lệ học sinh tham gia học tập và báo cáo kết quả học tập của học sinh lớp mình muộn nhất vào 14 giờ chiều ngày thứ 2 cho Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhà trường.

2.2. Giáo viên bộ môn:

– Giáo viên bộ môn theo sự phân công của Ban giám hiệu phối hợp với quản trị viên web hàng ngày theo dõi, cập nhật, đăng tải lại các chương trình, bài giảng đã phát sóng lên trang website http://c2mangden.pgdkonplong.edu.vn của nhà trường nhằm giúp các em học sinh không bỏ sót bất cứ chương trình, bài giảng nào được phát trên truyền hình.

– Kết thúc một tuần học các chương trình, bài giảng trên truyền hình, internet. Giáo viên bộ môn ra một đề kiểm tra (nội dung kiểm tra nằm trong chương trình, bài giảng được phát sóng ở tuần đó) gửi đến các em học sinh để nắm bắt tình hình các em học sinh có tham gia học trực tuyến hay không và đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của các em ở mức độ nào.

– Giáo viên bộ môn ra đề kiểm tra đăng tải trên website của trường và gửi cho giáo viên chủ nhiệm các lớp thông qua nhóm Zalo lớp hay Messenger của các lớp. Phân công theo dõi giúp đỡ học sinh, ra bài kiểm tra và chấm bài kiểm tra cụ thể như sau:

TT Họ và tên Môn/Lớp Thời gian gửi  bài KT trên Zalo Thời gian báo cáo kết quả cho GVCN và nhà trường
1 Nguyễn Thị Hồng Phi T. Anh/7

T. Anh/9

Sáng thứ 6 Sáng thứ 2
2 Võ Thị Thủy T. Anh/6

T. Anh/8

Sáng thứ 6 Sáng thứ 2
3 Nguyễn Thị Thanh Trâm Toán/6

Toán/9

Sáng thứ 7 Sáng thứ 2
4 Nguyễn Duy Ánh Toán/7

Toán/8

Sáng thứ 7 Sáng thứ 2
5 Võ Thị Hương Nhụy N. Văn/7 Sáng CN Chiều thứ 2
6 Phạm Thị Huệ N. Văn/6

N. Văn/9

Sáng CN

Sáng CN

Chiều thứ 2

Chiều thứ 2

7 Trần Thị Kim Huệ N. Văn/8 Sáng CN Chiều thứ 2
  1. Tổ chức thực hiện:

– Giao cho đồng chí Đỗ Thị Thảo, Lại Văn Cần hỗ trợ giáo viên và phụ huynh và học sinh về công nghệ thông tin.

– Các đồng chí tổ trưởng chuyên môn căn cứ kế hoạch này hướng đẫn, nhắc nhở và theo dõi giáo viên tổ mình thực hiện, báo cáo ban giám hiệu hàng tuần.

– Đồng chí Tạ Thị Hồng Yên – Phó Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc nhắc nhở giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm các lớp hướng dẫn học sinh học tập đồng thời thống kê kết quả học tập, tỷ lệ học sinh tham gia học tập hàng tuần báo cáo Hiệu trưởng và phòng GD&ĐT vào sáng thứ 3 hàng tuần.

Trên đây là Công văn hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình và các hình thức khác trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường THCS Măng Đen. Nhận được Công văn này đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo viên bộ môn có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tải mẫu báo cáo kết quả học sinh tại đây

Nơi nhận:                                   TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MĂNG ĐEN

– Phòng GD&ĐT( báo cáo);                                      HIỆU TRƯỞNG

– Tổ CM, GV (thực hiện);

– Ban giám hiệu (chỉ đạo thực hiện);

– Lưu VPNTr.