Thông báo họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2017-2018

Lượt xem:


Ban giám hiệu trường THCS Măng Đen thông báo

Để buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm học thành công tốt đẹp, đề nghị các thầy cô giáo có mặt tại trường lúc 13 giờ 30 phút ngày 08 – 09 – 2017.

Lưu ý: các giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị đầy đủ các nội dung liên quan để triển khai trong cuộc họp HĐSP.