Giới thiệu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Giới thiệu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin gioi-thieu-CTTong-the.ppt
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 2.04 MB
Ngày chia sẻ 17/01/2018
Lượt xem 566
Lượt tải 109
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể được Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua ngày 27/7.

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Thay đổi lớn nhất so với dự thảo cũ nằm ở kế hoạch giáo dục, đặc biệt là ở tên gọi các môn học cũng như thời lượng học tập của từng môn.

Đây là căn cứ để xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.Theo Bộ GD-ĐT, chương trình tổng thể sẽ được tiếp tục xem xét để ban hành chính thức cùng với các chương trình môn học và hoạt động giáo dục theo kế hoạch. Chương trình GDPT tổng thể chính thức có nhiều thay đổi so với bản  dự thảo được công bố hồi tháng 4/2017 để lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.