Tài khoản Microsoft 365 dành cho học sinh học tập của trường THCS Măng Đen tên miền @thcsmangden.edu.vn để phục vụ dạy học trực tuyến năm học 2021-2022

Lượt xem:


Phụ huynh và các em học sinh xem tài khoản Microsoft 365 của con em mình và tải về hướng dẫn con em mình đăng ký học tập.

Tài khoản Microsoft 365 của học sinh 7a:

Tài khoản Microsoft 365 của học sinh 7b:

Tài khoản Microsoft 365 của học sinh 8a:

Tài khoản Microsoft 365 của học sinh 8b: