Phương án dạy học thích ứng an toàn

Lượt xem:


PHÒNG GD&ĐT KON PLÔNG

TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN

 
Số: 01/PA-NTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
           Măng Đen, ngày 22 tháng 02 năm 2022

 

PHƯƠNG ÁN

Tổ chức các hoạt động dạy học đảm bảo an toàn

phòng chống dịch Covid – 19 trong trường học trên nguyên tắc “thích ứng

an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19”

 

 

Căn cứ quyết định 406 ngày 27/01/2022 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Phương án số 04/PA-NTr ngày 10/11/2021 của trường THCS Măng Đen về phương án Tổ chức các hoạt động dạy và học thích ứng tình hình mới;

Căn cứ công văn số 48/PGDĐT-BT, ngày 11/02/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc V/v tập trung triển khai nhiệm vụ giáo dục và công tác phòng chống dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022;

Căn cứ Công văn 796/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng chống COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp; Công văn số 865/SYT-NVYD, ngày 21/02/2022 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần.

Để các hoạt động dạy và học đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học trên nguyên tắc “thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Trường THCS Măng Đen xây dựng Phương án cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 2. Mục đích:

– Chủ động phát hiện và xử trí kịp thời các trường hợp mắc Covid-19 (F0), nghi ngờ mắc Covid-19, tiếp xúc gần (F1) khi tổ chức dạy, học trực tiếp tại trường.

– Đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học trên  nguyên tắc “thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19”;  thực hiện mục tiêu kép vừa dạy học vừa phòng, chống dịch hiệu quả, hạn chế tác động của dịch bệnh đến các hoạt động của nhà trường.

– Đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia học tập trực tiếp tại trường và không để dịch bệnh Covid-19 búng phát trong trường.

– Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh nhà trường đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh hiểu rõ và thực hiện được cách phòng tránh bệnh Covid-19.

– Thực hiện và hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 một cách hiệu quả, an toàn.

 1. Yêu cầu:

– Xác định nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
các cấp và ngành GD-ĐT trong công tác phòng chống dịch tại nhà trường.

– Chủ động phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ sức khỏe của học sinh, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục trong nhà trường; phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học. Chủ động phương án hậu cần, cách ly, xét nghiệm, điều trị để ứng phó kịp thời, khẩn trương, hiệu quả theo nguyên tắc 4 tại chỗ.

 1. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
 2. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC.
 3. Hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá:

Căn cứ vào đánh giá xác định cấp độ trong phòng, chống dịch COVID-19 của chính quyền các cấp, của ngành Y tế và sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Huyện, cũng như tình hình thực tế tại đơn vị nhà trường tổ chức dạy học tương ứng với 4 mức độ và dạy học theo Phương án số 04/PA-NTr ngày 10/11/2021 của trường THCS Măng Đen về phương án Tổ chức các hoạt động dạy và học thích ứng tình hình mới; Tuy nhiên điều chỉnh mục 1.1 và 1.2 như sau:

 1. Phương án 1 dạy học trực tiếp (nếu trường chưa xuất hiện ca F0): Nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế), hướng dẫn phòng chống dịch của cơ quan y tế và tổ chức dạy học bình thường.

Số lớp thực hiện: 8 lớp 196 học sinh.

Hình thức: Buổi sáng: dạy chính khóa với tất cả các khối lớp. Buổi chiều: tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục (thực hiện quy trình bong bóng: mỗi lớp học là 01 bong bóng; bố trí lệch giờ ra chơi, đảm bảo các em học sinh giải lao tại lớp và luôn đeo khẩu trang, thực hiện tốt 5K).

 1. Phương án 2 dạy trực tuyến trên phần mềm Office 365 (nếu trường có ca F0 tại các lớp học) cụ thể như sau:

+ Dạy học học trực tiếp với các lớp không có F0 (như phương án 1).

+ Dạy học trực tuyến với các lớp xuất hiện F0 (trên phần mềm Office 365) và hỗ trợ học sinh học tập trên các nền tảng khác (Zalo, website của trường …)

Nội dung dạy học trực tuyến và tổ chức kiểm tra, đánh giá … như mục 1.2 và mục 3 của Phương án số 04/PA-NTr ngày 10/11/2021 của trường THCS Măng Đen về phương án Tổ chức các hoạt động dạy và học thích ứng tình hình mới.

 1. Điều chỉnh mục 1.3 (Phương án số 04/PA-NTr) đối với Cấp 3 “Nguy cơ cao” và Cấp 4 “Nguy cơ rất cao” như sau:

– Dạy học trực tuyến, kết hợp với trực tiếp đối với Cấp 3 “Nguy cơ cao”. Dạy học trực tuyến kết hợp với dạy học qua truyền hình với Cấp 4 “Nguy cơ rất cao” – học sinh nghỉ học tập trung tại trường để phòng chống dịch.

Nội dung dạy học trực tuyến và tổ chức kiểm tra, đánh giá … như mục 1.3 và mục 3 của Phương án số 04/PA-NTr ngày 10/11/2021 của trường THCS Măng Đen về phương án Tổ chức các hoạt động dạy và học thích ứng tình hình mới

 1. Thời gian thực hiện

Thực hiện theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông, và kế hoạch giáo dục của nhà trường trong học kì II.

 1. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG TRƯỜNG HỌC.
 2. Những việc làm khi học sinh học tại trường:
 3. Đối với nhà trường:

– Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19, Tổ an toàn Covid. Tập huấn giao nhiệm vụ cho CB, GV, NV về công tác phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học và cách phát hiện các triệu chứng của bệnh Covid-19.

– Chuẩn bị 1 phòng cách ly học sinh khi có học sinh nghi ngờ mắc hoặc có biểu hiện sốt, học, khó thở, các yếu tố dịch tễ…

– Bổ sung thêm các trang thiết bị y tế như: nhiệt kế điện tử, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, xà phòng, găng tay, Cloramin B…

– Chuẩn bị 02 phương án thời khóa biểu nhằm linh hoạt giữa việc vừa dạy trực tiếp, vừa dạy trực tuyến hoặc chuyển hoàn toàn từ trực tiếp sang trực tuyến nếu có tình huống xảy ra.

* Vị trí cổng trường:

+ Nhân viên bảo vệ:

– 06 giờ 25 phút mở cổng trường, đeo khẩu trang đúng cách, kết hợp cùng GV trực hướng dẫn học sinh đo thân nhiệt vào trường theo luồng đã phân sẵn tránh để ùn tắc trước cổng trường.

– Không cho người không có nhiệm vụ vào trường. Yêu cầu CB-GV-NV và khách đến trường liên hệ công việc phải quét QR để check – in và check –out y tế tại điểm kiểm dịch Covid-19 tại cổng trường.

– Khi kết thúc mỗi buổi học phải kết hợp với giáo viên trực hướng dẫn học sinh khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang trên đường về nhà.

+ Giáo viên trực:

– Mỗi ngày có 2 người, có trách nhiệm hướng dẫn học sinh vào trường theo luồng đã phân sẵn, thực hiện đo thân nhiệt và sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trước khi vào trường.

– Kết hợp với nhân viên bảo vệ, tổ chức phân luồng, hướng dẫn học sinh ra về theo luồng đảm bảo giãn cách, tránh ùn tắc khu vực cổng trường.

          * Vị trí các lớp học:

– Các đ/c giáo viên bộ môn có tiết 1 có mặt sớm lúc 6 giờ 50 phút kết hợp với giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh rửa tay bằng nước sát khuẩn…. Báo lại cho Ban chỉ đạo hoặc nhân viên y tế các trường hợp học sinh có biểu hiện không bình thường như: sốt, mệt mỏi, ho, khó thở.

          * Các hoạt động của nhà trường:

– Chỉ thực hiện các hoạt động dạy học theo thời khóa biểu chính khóa. Không tổ chức các hoạt động tập thể, ngoại khóa tập trung đông người.

– Tuyên truyền trên các kênh thông tin thường xuyên, liên tục tới CB-GV-NV – CMHS và học sinh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

– Tổ chức vệ sinh khử khuẩn sau mỗi buổi học bằng dung dịch Cloramin B cuối mỗi tuần.

– Giữ mối liên lạc xuyên suốt với Ban chỉ đạo phòng chống Covid Thị trấn, với trạm Y tế Thị trấn Măng Đen, với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, với CMHS.

– Thực hiện dạy học đảm bảo giãn cách và theo phương án dạy học đã xây dựng

– Xây dựng tiêu chí thi đua về công tác phòng chống Covid giữa các cá nhân và các tập thể lớp.

 1. Đối với giáo viên bộ môn, tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm:

– Giáo viên đến trường phải đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và quét mã QR code sau khi đã khai báo y tế trên ứng dụng PC COVID.

– Các đ/c GV bộ môn có tiết cuối trong ngày có nhiệm vụ theo dõi và cho HS vệ sinh, lau, chùi khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, khu vực rửa tay, mặt bàn, ghế, nền phòng học….

– Giám sát, nhắc nhở HS không tụ tập trong giờ ra chơi, trước và sau mỗi buổi học, thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng, đeo khẩu trang đúng quy định, không dùng chung đồ dùng cá nhân (cốc uống nước), bỏ rác đúng quy định.

– Đ/c Tổng phụ trách:

+ Phối hợp với nhân viên y tế để tuyên truyền tới GV, NV, HS trong trường về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay bằng xà phòng theo 6 bước.

+ Phối hợp với nhân viên y tế để đánh giá thi đua các lớp trong công tác phòng, chống Covid.

– GVCN: thông báo cho phụ huynh HS đo thân nhiệt cho HS trước khi tới lớp, nếu thấy con mình có biểu hiện như ho, sốt, khó thở….cho HS nghỉ tại nhà và đi khám ở cơ sở y tế gần nhất. Cho con đi học đúng giờ không đi sớm quá khi trường chưa mở cổng, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trên đường đến trường hay ngồi học và trên đường về nhà.

 1. Đối với Phụ huynh học sinh:

– Không cho HS đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

– Phụ huynh học sinh có nhiệm vụ đo thân nhiệt cho HS trước khi đến trường, nếu thấy con mình có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải cho nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám và xử trí.

– Nhắc nhở con em mình đi học đúng giờ không đi quá sớm (Đi theo khung giờ nhà trường đã quy định), đeo khẩu trang theo quy định, không dùng chung đồ dùng cá nhân, thực hiện theo đúng quy định, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng….

 1. Đối với học sinh.

– Thực hiện nghiêm túc những quy định về phòng, chống dịch bệnh như ăn uống hợp vệ sinh, tích cực tập TDTT, vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang đúng cách, đêo khẩu trang trong lớp, trên đường đến trường, trên đường từ trường về nhà và nơi công cộng.

– Thường xuyên bằng nước sạch và xà phòng rửa tay theo các bước hoặc bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước khi vào lớp học, sau giờ ra chơi, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh…

– Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay áo, không khạc nhổ bừa bãi, bỏ rác, khẩu trang nếu có vào thùng rác theo quy định.

– Không dùng chung đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay… nên sử dụng bình nước uống riêng.

– Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (ho, sốt, khó thở…) phải thông báo cho giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, nhà trường và đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị.

– Cuối buổi học ra về theo hiệu lệnh quy định của nhà trường, về theo khung giờ, không la cà, tụ tập ở các nơi công cộng.

 1. Nhân viên y tế trương học:

– Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện: phòng, trang thiết bị y tế, thuốc men, hóa chất khử khuẩn, nước rửa tay nhanh, xà phòng, khẩu trang, găng tay…. Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo theo yêu cầu chuyên môn của phòng Y tế và Phòng cách ly.

– Theo dõi các trường hợp bất thường về sức khỏe của HS, GV, NV khai thác đầy đủ thông liên liên quan, vào sổ theo dõi hàng ngày. Báo cáo với Ban chỉ đạo Phòng, chống Covid của trường và trạm Y tế phường các trường hợp nghi ngờ mắc.

– Kết hợp với tổng phụ trách tuyên truyền tới HS, GV, NV về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, đeo khẩu trang đứng cách, rửa tay xà phòng theo 6 bước và đánh giá xếp loại thi đua các lớp về công tác phòng, chống Covid-19….

– Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, khử khuẩn, giãn cách của học sinh. Sau mỗi buổi học kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

– Xử lý các trường hợp có biểu hiện ho, sôt, khó thở… hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường theo hướng dẫn về chuyên môn của y tế.

 1. Đối với nhân viên bảo vệ:

– Không cho học sinh ra khỏi trường trong giờ học. Không cho những người không có nhiệm vụ vào trường.

– Khi khách đến trường nhân viên bảo vệ phải thực hiện những việc sau:

+ Báo cáo lãnh đạo nhà trường, ghi lại tên, địa chỉ nơi công tác, nơi ở, số điện thoại liên lạc, ngày giờ ra vào trường và tên cán bộ của nhà trường làm việc với khách, hướng dẫn khách quét QR, đến đúng phòng cần làm việc, không được đưa vào các khu vực khác không cần thiết.

 1. 2. Cách xử trí đối với các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở…

Khi phát hiện có học sinh mắc một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở …hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường cần thực hiện theo Công văn 796/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng chống COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp; Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần. Về qui trình xử trí khi phát hiện trường hợp F0 trong cơ sở giáo dục gồm các bước sau:

Bước 1: Khi có trường hợp F0, báo ngay Hiệu trưởng/Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường. Cán bộ y tế trường học hoặc Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường chuyển ngay trường hợp F0 xuống phòng cách ly tạm thời của trường học theo lối đi riêng đã được phân luồng.

Bước 2: Hiệu trưởng/Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường thông báo đồng thời ngay cho trạm y tế thị trấn và TTYT Huyện Kon Plông đã được giao nhiệm vụ phân công hỗ trợ trường học trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để ngay lập tức đến xử lý cùng.

Bước 3: Đối với lớp học có học sinh F0:

 • Giáo viên chủ nhiệm cho học sinh ngồi yên tại chỗ. Cán bộ y tế trường học và Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường, cán bộ y tế thị trấn tổ chức điều tra xác định các trường hợp F1 theo hướng dẫn của ngành y tế (việc xác định trường hợp là F1 thực hiện theo Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19).
 • Cán bộ y tế trường học và Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường, cán bộ y tế thị trấn tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh ngay cho toàn bộ học sinh của lớp đó, nếu trường hợp có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với vi rút SARS-CoV-2 thì được xác định là F0 và xử lý theo qui định.
 • Nếu không phải là F1 và kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính: cho những học sinh này đi học trở lại bình thường.
 • Nếu là F1 và kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính (thực hiện theo Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần):

+ Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 05 ngày và xét nghiệm (RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh) ngày thứ 5 đối với những học sinh là F1 và đã tiêm đủ ít nhất 02 liều vắc xin phòng COVID-19 (được ghi trên giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19, phần mềm ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc PCCovid) theo qui định, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19), các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 5 được đi học trực tiếp trở lại, nhà trường và phụ huynh học sinh tiếp tục theo dõi sức khoẻ cho học sinh trong 05 ngày tiếp theo và hướng dẫn học sinh thực hiện Thông điệp 5K.

+ Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày và xét nghiệm (RT-PCR hoặc k    háng nguyên nhanh) ngày thứ 7 đối với những học sinh là F1 và chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19, các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 được đi học trực tiếp trở lại, nhà trường và phụ huynh học sinh tiếp tục theo dõi sức khoẻ cho học sinh trong 03 ngày tiếp theo và hướng dẫn học sinh thực hiện Thông điệp 5K.

+ Trong quá trình cách ly, theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, … hoặc triệu chứng nghi ngờ khác, thì thông báo ngay cho Trạm Y tế thị trấn, Nhà trường để theo dõi và xử trí theo qui định.

Bước 4: 

 • Đối với lớp có học sinh F0: Sau khi xác định đối tượng là F1, cho học sinh không phải là F1 di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn toàn bộ lớp học.
 • Đối với học sinh các lớp học khác:

+ Nếu không có sự giao lưu tiếp xúc với F0 thì cho đi học bình thường.

+ Nếu xác định có học sinh tiếp xúc gần (F1) với trường hợp F0 thì tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh với trường hợp là F1 đó và xử lý F1 như bước 3.

* Lưu ý: Trường hợp phát hiện học sinh là F0 đang ở tại nhà, phụ huynh cho học sinh nghỉ học, báo ngay với nhà trường và trạm y tế cấp xã. Nhà trường, Trạm Y tế cấp xã tiến hành truy vết các trường hợp học sinh là F1 liên quan và xử lý các trường hợp F1 như trên. 

 1. Kinh phí:

Nhà trường chủ động nguồn kinh phí để mua bổ sung thuốc, trang thiết bị y tế, photo tài liệu, băng rôn, dụng cụ, nhân công phun thuốc, thuốc sơ cứu ban đầu, hóa chất Cloramin B… phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đối với Nhà truờng:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học phù hợp thực tiễn; kịp thời phát hiện khó khăn và có biện pháp xử lý phù hợp, linh hoạt. Đảm bảo các điều kiện về CSVC, trang thiết bị dạy học để dạy học trực tuyến.

– Tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và kêu gọi, huy động tối đa sự tham gia của các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tự nguyện hỗ trợ, phối hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh rèn luyện học tập phù hợp tại nhà trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

– Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trường học, vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường học, lớp học và các phòng chức năng trước khi các em học sinh được tới trường học lại.

– Kiểm tra, gám sát các hoạt động dạy học, kịp thời điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị.

 1. Đối với tổ phòng chống Covid-19 nhà trường:

– Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh, học sinh và cán bộ giáo viên của trường về dịch bệnh Covid-19. Thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, tham mưu bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch.

– Tổ chức kết nối, tương tác và hướng dẫn cha mẹ học sinh, đoàn thể địa phương hỗ trợ học sinh học tập trên truyền hình, theo hình thức trực tuyến và theo nhóm tại thôn/làng và địa bàn các tổ dân phố để giúp đỡ các em học tập.

 1. Nhân viên y tế:

– Tham mưu BGH xây dựng Phương án, chủ động thực hiện mọi nội dung theo phương án đã xây dựng.

-Thực hiện đúng nhiệm vụ, nghiệp vụ của y tế học đường nhằm đảm bảo sức khỏe cho CB, GV, NV và học sinh trong trường.

 1. Các đồng chí giáo viên, nhân viên và học sinh:

Nghiên cứu kỹ phương án của nhà trường và thực hiện nghiêm túc mọi nội dung theo vị trí, chức năng của mình nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, tập thể nhà trường và cả cộng đồng, đồng thời để phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giáo dục một cách an toàn.

Trên đây là Phương án Tổ chức các hoạt động dạy và học đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường THCS Măng Đen trên nguyên tắc “thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đề nghị các đồng chí CB, GV, NV, HS trong trường thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc phải báo cáo ngay với BGH và BCĐ phòng chống dịch để cùng xem xét giải quyết ./.

 

Nơi nhận:

– Phòng GDDT (để b/c);

– TTYT Huyện (để b/c);

– Trạm y tế Thị trấn (để phối hợp);

– CB, GV, NV, HS (để t/h);

– Lưu VT.

       HIỆU TRƯỞNG

 

                       

 

 

 Hoàng Ngọc Đặng