Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của Ngành GD

Lượt xem:


II. KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TRƯỜNG

PHÒNG GD&ĐT KON PLÔNG
    TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 18 /KH-NTr
 Măng Đen, ngày 25  tháng 08 năm 2021

 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2021-2022

HỌC KỲ
TUẦN
TUẦN THỰC HIỆN CM
TỪ NGÀY (Thứ 2)
ĐẾN NGÀY  ( Thứ 7)
GHI CHÚ
I 1 1 6/9/2021 11/9/2021 Tựu trường, Khai giảng ngày 5-9-2021.

Bắt đầu học kỳ I ngày 06/09

2 2 13/9/2021 18/9/2021
3 3 20/9/2021 25/9/2021
4 4 27/9/2021 2/10/2021
5 5 4/10/2021 9/10/2021
6 6 11/10/2021 16/10/2021
7 7 18/10/2021 23/10/2021
8 8 25/10/2021 30/10/2021 Kiểm tra giữa  học kỳ I theo PPCT
9 9 1/11/2021 6/11/2021
10 10 8/11/2021 13/11/2021
11 11 15/11/2021 20/11/2021
12 12 22/11/2021 27/11/2021
13 13 29/11/2021 4/12/2021
14 14 6/12/2021 11/12/2021
15 15 13/12/2021 18/12/2021
16 16 20/12/2021 25/12/2021
17 17 27/12/2021 1/1/2022 Kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022, sơ kết học kỳ I
18 18 3/1/2022 8/1/2022
II 19 19 10/1/2022 15/1/2022 Bắt đầu học kỳ II
20 20 17/1/2022 22/1/2022
21 21 24/1/2022 29/1/2022 Nghỉ tết nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 27/01 đến hết ngày 6/02/2022
22 31/1/2022 5/2/2022
23 22 7/2/2022 12/2/2022
24 22 14/2/2022 19/2/2022
25 23 21/2/2022 26/2/2022
26 24 28/2/2022 5/3/2022
27 25 7/3/2022 12/3/2022
28 26 14/3/2022 19/3/2022 Kiểm tra giữa học kỳ II theo PPCT
29 27 21/3/2022 26/3/2022
30 28 28/3/2022 2/4/2022
31 29 4/4/2022 9/4/2022
32 30 11/4/2022 16/4/2022
33 31 18/4/2022 23/4/2022
34 32 25/4/2022 30/4/2022
35 33 2/5/2022 7/5/2022
36 34 9/5/2022 14/5/2022  Kiểm tra học kỳ II
37 35 16/5/2022 21/5/2022 Kiểm tra học kỳ II
38 36 23/5/2022 28/5/2022 Kết thúc học kỳ II trước 25/05
39 37 30/5/2022 4/6/2022 Tổng kết năm học trước 31/05/2022

 

 

  • Xét công nhận tốt nghiệp THCS hoàn thành trước ngày 05/06/2022.
  • Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 trước ngày 30/6/2022.

 

Nơi nhận:                                              TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN

– Phòng GD&ĐT(B/c);                                               HIỆU TRƯỞNG

– Lưu VTNT.