PHƯƠNG ÁN SỐ 03/PA-NTr VỀ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:


PHÒNG GD&ĐT KON PLÔNG

TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN

                 Số: 03/PA-NTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Măng Đen, ngày 03 tháng 09 năm 2021

 

PHƯƠNG ÁN

                   Tổ chức dạy và học trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

năm học 2021-2022

 

Căn cứ Công văn số 1513/SGDDT-GDTrH, ngày 03/09/2021 của Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn phương án dạy học đối với giáo dục trung học trong tình hình nguy cơ dịch bệnh COVID-19 phức tạp;

Căn cứ Công văn số 2146/UBND-PGDĐT, ngày 02/09/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về việc Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 và triển khai dạy học  trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp;

Căn cứ Phương án số 04/PA-PGDĐT ngày 19/08/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông về phương án Tổ chức dạy và học trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 292/PGDDT-VP, ngày 03/09/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông về việc hướng dẫn dạy học đối với các trường học trong tình hình nguy cơ dịch bệnh COVID-19 phức tạp;

Trường THCS Măng Đen xây dựng phương án tổ chức dạy và học trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp năm học 2021-2022, như sau:

 1. VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

– Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
các cấp, các Bộ, ngành Trung ương; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban
nhân dân tỉnh, UBND huyện và ngành Giáo dục và Đào tạo.

– Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch.

– Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, trong lớp học,
nơi công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách tối thiểu 02m khi tiếp xúc.

– Chủ động phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ sức khỏe của học sinh, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục trong nhà trường; phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 1. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC
 2. Hình thức tổ chức dạy học

Căn cứ vào đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Y tế và sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, nhà trường tổ chức dạy học tương ứng với 4 mức độ sau:

1.1 Đối với mức “Bình thường mới”

Nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế), hướng dẫn phòng chống dịch của cơ quan y tế và tổ chức dạy học bình thường.

Số lớp thực hiện: 8 lớp 188 học sinh và 14 học sinh ở địa phương khác theo học trực tiếp trong thời gian phòng chống dịch.

Nội dung dạy học: Theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT và kế hoạch giáo dục của nhà trường.

1.2 Đối với mức “Nguy cơ”

– Nhà trường bố trí học sinh/lớp đảm bảo khoảng cách và tổ chức dạy học. Phụ huynh học sinh cam kết cho con em học tập theo kế hoạch của nhà trường và tuân thủ đầy đủ các quy định phòng chống dịch Covid -19.

– Bố trí linh hoạt đội ngũ giáo viên hiện có và chủ động hợp đồng những giáo viên còn thiếu đảm bảo đủ cơ cấu các bộ môn để thực hiện đúng chương trình. Sắp xếp thời khóa biểu để dạy học 2 ca sáng chiều đảm bảo tất cả học sinh đều được tham gia học tập.

– Dạy học trực tiếp đối với khối lớp 6,9 cụ thể như sau:

+ Buổi sáng: khối 6 với 3 lớp 58 học sinh.

+ Buổi chiều: khối 9 với 02 lớp 39 học sinh.

– Dạy trực tuyến trên phần mềm Office 365 đối với khối lớp 7,8 cụ thể như sau:

+ Buổi sáng: khối 7 với 1 lớp 47 học sinh

+ Buổi chiều: khối 8 với 1 lớp 47 học sinh.

Nội dung dạy học: Triển khai ở tất cả các môn học, hoạt động giáo dục, trong đó tập trung các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân (riêng đối với lớp 6 gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên, Tin học, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục công dân). Nội dung dạy học phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt được của chương trình giáo dục phổ thông và kế hoạch giáo dục của nhà trường.

1.3 Đối với mức “Nguy cơ cao”

Học sinh nghỉ học tập trung tại trường để phòng chống dịch. Nhà trường điều chỉnh chương trình, triển khai hoạt động dạy học trực tuyến trên phần mềm Office 365 (đối với học sinh có điều kiện về trang thiết bị học online) và giao bài về nhà cho học sinh (đối với học sinh không có điều kiện về trang thiết bị học online), hướng dẫn cha mẹ học sinh cho con em học online tại nhà với 04 khối lớp 188 học sinh và 14 học sinh ngoài tỉnh.

Nội dung dạy học: Triển khai ở tất cả các môn học, hoạt động giáo dục, trong đó tập trung các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân (riêng đối với lớp 6 gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên, Tin học, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục công dân). Nội dung dạy học phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt được của chương trình giáo dục phổ thông.

1.4 Đối với mức “Nguy cơ rất cao”

– Triển khai dạy học trực tuyến trên phần mềm Office 365 (đối với học sinh có điều kiện về trang thiết bị học online) và giao bài về nhà qua zalo, tin nhắn cho học sinh (đối với học sinh không có điều kiện về trang thiết bị học online). Đồng thời hướng dẫn học sinh học tập trên truyền hình.

+ Phân công giáo viên giảng dạy trực tuyến cần linh hoạt để tận dụng tối đa nguồn nhân lực của nhà trường nhằm thực hiện việc dạy học trực tuyến thật sự có chất lượng, hiệu quả.

+ Huy động đội ngũ giáo viên của đơn vị tổ chức biên soạn, thiết kế nội dung dạy học phù hợp, đảm bảo chất lượng, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

+ Chỉ đạo giáo viên thực hiện chức năng ghi tiến trình bài dạy trên hệ thống dạy học trực tuyến; sau khi kết thúc tiết học, giáo viên chiết xuất file lưu tiến trình dạy học, đăng tải trên wedsite của nhà trường kèm theo nội dung đã giảng dạy của giáo viên để học sinh có thể xem lại.

 • Tận dụng tối đa hệ thống dạy học trực tuyến trong việc tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên học sinh.
 • Phân công cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, dự giờ việc dạy học trực tuyến của giáo viên.
 • Ngoài việc dạy học theo kế hoạch trực tuyến, giáo viên tăng cường thiết kế các video clip, các phiếu hướng dẫn học tập gửi cho học sinh, cha mẹ học sinh để phối hợp các hình thức dạy học phù hợp nhằm tăng hiệu quả giảng dạy. Bên cạnh đó, giáo viên cần khai thác tối đa và cung cấp đến học sinh, cha mẹ học sinh các trang học liệu chính thống như trang Kho học liệu số giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://igiaoduc.vn/), Kho bài giảng elearning (https://igiaoduc.vn/), Kho học liệu trực tuyến của Đại học sư phạm Hà Nội (https://olm.vn/bg),…

Nội dung dạy học: Triển khai ở tất cả các môn học, hoạt động giáo dục, trong đó tập trung các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân (riêng đối với lớp 6 gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên, Tin học, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục công dân). Nội dung dạy học phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt được của chương trình giáo dục phổ thông.

 1. Thời gian thực hiện

Thực hiện theo Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông, bắt đầu từ học kì I cho đến khi có thông báo mới.

3. Đánh giá kết quả quá trình học tập

 • Rà soát các quy định hiện hành về kiểm tra đánh giá học sinh, qua đó xây dựng và bổ sung tiêu chí kiểm tra, đánh giá, hình thức kiểm tra đánh giá vào kế hoạch kiểm tra đánh giá của nhà trường; phân công tổ chuyên môn/giáo viên xây dựng kế hoạch kiểm tra của bộ môn; thông tin kế hoạch, tiêu chí kiểm tra đánh giá đến giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.
 • Trong quá trình tổ chức dạy học, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh theo các hình thức phù hợp (vấn đáp, viết, …) và sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh trong quá trình học tập thay cho các bài kiểm tra thường xuyên đúng quy định. Kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập của học sinh được thực hiện trực tiếp tại nhà trường.
 • Quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.
 1. Đối với học sinh đã di chuyển về các địa phương cư trú mà không kịp trở lại trường học để bắt đầu năm học 2021-2022

Thực hiện việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 năm học 2021-2022. Cụ thể như sau:

– Tiếp nhận, tạo điều kiện cho các học sinh có nguyện vọng vào học tập tại trường học nơi học sinh cư trú trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, phù hợp với điều kiện thực tế của địa nhà trường.

– Học sinh có nguyện vọng chuyển đi và chuyển đến nhà trường sẽ phối hợp (bằng văn bản qua email hoặc hệ thống quản lý văn bản điện tử) để tiếp nhận và bố trí, xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng. Hỗ trợ học sinh được tiếp nhận về các điều kiện học tập cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu học tập; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

– Xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận để học sinh quay trở lại trường cũ học tập sau thời gian phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định.

– Chuyển giao, tiếp nhận lại học sinh kèm theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh (đã học tập tại trường học nơi cư trú) khi học sinh quay trở lại trường cũ học tập; quan tâm hỗ trợ học sinh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh khi quay trở lại trường cũ học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

– Đối với học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường (hoặc xin chuyển trường sau khi đã được tiếp nhận học tập một thời gian tại trường nơi cư trú), nhà trường sẽ tạo thuận lợi cho học sinh thực hiện việc chuyển trường theo phương thức phù hợp trên cơ sở bảo đảm quy định về hồ sơ học sinh khi chuyển trường, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học phù hợp thực tiễn; kịp thời phát hiện khó khăn và có biện pháp xử lý phù hợp, linh hoạt. Đảm bảo các điều kiện về CSVC, trang thiết bị dạy học để dạy học trực tuyến.
 2. Tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và kêu gọi, huy động tối đa sự tham gia của các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tự nguyện hỗ trợ, phối hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh rèn luyện học tập phù hợp tại nhà trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
 3. Tổ chức kết nối, tương tác và hướng dẫn cha mẹ học sinh, đoàn thể địa phương hỗ trợ học sinh học tập trên truyền hình, theo hình thức trực tuyến và theo nhóm tại thôn/làng và địa bàn các tổ dân phố để giúp đỡ các em học tập.
 4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và nhận xét mức độ tiếp thu bài học của học sinh ở tất cả các môn học theo các quy định hiện hành. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh sau khi tình hình dịch bệnh đã ổn định.
 5. Phối hợp với cha mẹ học sinh, đoàn thể địa phương kiểm soát chặt chẽ việc học tập và tăng cường tính tự học của học sinh. Trong đó, giáo viên giao các nhiệm vụ học tập cho học sinh và phối hợp với đoàn thể địa phương kiểm tra, đánh giá thường xuyên để nắm bắt sự chuyên cần, tiến bộ của học sinh.

Trên đây là Phương án tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 của trường THCS Măng Đen, kính đề nghị lãnh đạo Phòng GD&ĐT phê duyệt để nhà trường tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                              TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MĂNG ĐEN

– PGD huyện(Báo cáo);                                        HIỆU TRƯỞNG

– Các tổ chuyên môn, GV (Thực hiện);

– Website nhà trường;                                         Hoàng Ngọc Đặng

– Lưu VTNT.

(TKB PCcovid-19 tại đây)