KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN, HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TẠI NHÀ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Lượt xem:


PHÒNG GD&ĐT KON PLÔNG

TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN

Số: 03/KH-NTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Măng Đen, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN, HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TẠI NHÀ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Căn cứ phương án số 01/PA-PGDDT, ngày 04/02/2021 của Phòng GD&ĐT về phương án tổ chức dạy và học trong thời gian dừng đến trường phòng chống dịch Covid -19, năm học 2020-2021;

Thực hiện Công văn số 191/SGDĐT-GDTrH, ngày 02/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19;

Thực hiện Công văn 185/UBND-VP, ngày 31/1/2021 của UBND huyện Kon Plông về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, và thực hiện các biện pháp Phòng chống dich Covid-19, trường THCS Măng Đen xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến và hướng dẫn học sinh tự học như sau.

  1. Công tác phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp, các Bộ, ngành Trung ương; các văn bản chi đạo của UBND huyện và Phòng GD&ĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch (Đăng tải các văn bản của cấp trên lên website của trường  và khai thác hiệu quả các nền tảng trực tuyến)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại trường; thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên. Thực hiện nghiêm túc ứng dụng “An toàn COVID” theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1716/SGDĐT-GDTrH ngày 30/11/2020; 100% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và học sinh (sử dụng điện thoại thông minh) thực hiện cài đặt ứng dụng BlueZone đế sẵn sàng phục vụ hỗ trợ công tác truy vết, khoanh vùng dịch trong trường hợp xấu; Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện khai báo y tế khi đã đến/trở về từ vùng dịch (có ca bệnh trong cộng đồng) và thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Tổ chức đo thân nhiệt tại trường học bằng máy đo thân nhiệt; tăng cường nước sát khuẩn, bố trí xà phòng, khăn lau khô tại các bể rửa tay…; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp băng Cloramin B sau mỗi buổi.

Thực hiện nghiêm tục việc đeo khấu trang từ nhà đến trường, trong lớp học, nơi công cộng và các biện pháp phòng chống dịch; thưòưg xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuân; giữ khoảng cách tối thiếu 01m khi tiếp xúc.

Tuyên truyển để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh không tham gia hoạt động lê hội, nghi lễ tôn giáo tập trung đông người và các hoạt động có tập trung đông người khác.

Phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao học sinh về địa phường (trong dịp nghỉ tết Nguyên Đán) và phối hợp với ngành y tế theo dõi chặt chẽ sức khỏe của học sinh, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục khi trở lại trường; phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học, không tổ chức dạy học tập trung khi trường học chưa an toàn.

Triển khai phương án dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa không ngừng học.

  1. Công tác tổ chức tập huấn và triển khai dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà

– Từ ngày 04-05/02/2021 triển khai tập huấn sử dụng phần mềm Office 365 (On driver, Teams để đăng bài, tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh toàn trường, huấn luyện giáo viên, học sinh và hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh đăng nhập vào phần mềm Office 365 để học tập và chia sẻ tài liệu (Tài khoản của học sinh được đăng tải trên website của trường).

– Từ chiều ngày 05-06/02/2021, triển khai dạy học trực tuyến trên phần mềm Office 365 theo hướng dẫn tại Công văn số 10/PGDĐT-THCS ngày 19/01/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triến khai sử dụng phần mềm Office 365 trong công tác quản lý và dạy học từ năm học 2020-2021cho học sinh toàn trường (các môn Toán, Ngữ Văn, Anh Văn), kết hợp giao bài về nhà cho học sinh trên website của trường http://c2mangden.pgdkonplong.edu.vn/tai-nguyen.

– Từ ngày 17/2/2021 đến hết 20/2/2021 và đến khi có thông báo học tập trung mới; tiến hành tổ chức dạy học trực tuyến theo phương án số: 01/PA-PGDDT, ngày 04/02/2021 của Phòng GD&ĐT về phương án tổ chức dạy và học trong thời gian dừng đến trường phòng chống dịch Covid -19, năm học 2020-2021;

Số lớp thực hiện: 08 lớp, 177 học sinh tham gia học trực tuyến giảm tối thiểu học sinh phải giao bài tập về nhà (làng Kon Bring).

Số cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện: 22.

Các môn học thực hiện: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh.

Danh sách giáo viên  dạy học trực tuyến cụ thể như sau:

TT Họ và tên Môn Khối
1 Phạm Thị Huệ Ngữ văn 9
2 Trần Thị Kim Huệ Ngữ văn 8,7
3 Võ Thị Hương Nhụy Ngữ văn 6
4 Nguyễn Duy Ánh Toán 6,8
5 Nguyễn Thị Thanh Trâm Toán 7,9
6 Võ Thị Thủy Tiếng Anh 6,7,8,9
7 Hồ Đình Huyến Vật lý 6,7,8,9
8 Lưu Thị Bích Hồng Hóa Học 6,8,9

III. Triển khai thực hiện:

  1. Đối với BGH

– Lên kế hoạch định hướng, theo dõi, dự giờ, tổng hợp, điều chỉnh, đúc rút kinh nghiệm, chỉ đạo các tổ các thành viên thực hiện nghiêm túc có hiệu quả theo kế hoạch.

  1. Đối với Tổ chuyên môn

– Chỉ đạo các thành viên thực hiện nghiêm túc có hiệu quả theo kế hoạch.

– Tổng hợp các minh chứng từng giáo viên trong tổ gửi về BGH thứ 7 hàng tuần (qua email nhà trường)

-Thống kê được số học sinh tham gia, số giáo viên dạy đảm bảo đúng quy định.

  1. Đối với giáo viên chủ nhiệm:

– Thông báo cho học sinh TKB ; có trách nhiệm quản lí chung đối với lớp học trực tuyến, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh khi tham gia học trực tuyến; quán triệt học sinh có nhận thức đúng đắn và tích cực khi tham gia học trực tuyến.

  1. Đối với giáo viên bộ môn:

– Dạy học trực tuyến môn phụ trách theo lịch của nhà trường; thiết kế bài dạy ở dạng Powerpoint; khai thác, ứng dụng hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực, đặc biệt tăng cường tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học; phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong quản lí học sinh học trực tuyến.

– Giao bài tập, nhiệm vụ học tập vào cuối buổi cho học sinh và chấm, trả bài, nhận xét đối với việc học trực tuyến với học sinh trên phòng học trực tuyến.

–  Chấm chữa bài cho học sinh, lưu bài dạy, bài kểm tra, bài tập của học sinh. Chấm bài của học sinh.

– Nộp bài dạy, bài học, bài kiểm tra có chấm điểm, chữa bài, danh sách điểm về tổ trưởng vào thứ 6,7 hàng tuần.

  1. Đối với học sinh:

Nghiêm túc tham gia học tập theo thời khóa biểu, có ý thức học tập, tuân thủ nghiêm mọi sự hướng dẫn của giáo viên, nhà trường.

Trên đây là kế hoạch dạy học trực tuyến, hướng dẫn học sinh tự học trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19. Yêu cầu CBGV thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình cụ thể và sự chỉ đạo của cấp trên nhà trường điều chỉnh cho phù hợp.

Nơi nhận:                                              TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MĂNG ĐEN

– PGD huyện(Báo cáo);                                              HIỆU TRƯỞNG

– Các tổ chuyên môn, GV (Thực hiện);

– Website nhà trường;

– Lưu VTNT.

  (tải TKB tại đây)