Đại hội Chi bộ Trường Trung học cơ sở Măng Đen lần thứ V – Nhiệm kỳ 2020-2023

Lượt xem:


Đại hội Chi bộ Trường Trung học cơ sở Măng Đen lần thứ V

 Nhiệm kỳ 2020-2023

         Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/ĐU ngày 02.08.2019 của Đảng ủy Xã ĐăkLong (nay là Đảng ủy thị trấn Măng Đen) về tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2023.

       Được sự nhất trí của Đảng ủy thị trấn Măng Đen, chiều ngày 07/01/2020, Chi bộ trường THCS Măng Đen đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2023 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2017-2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020-2023 và bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 đạt kết quả cao.

      Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Ngọc Đặng – Bí thư chi bộ, đồng chí Tạ Thị Hồng Yến – Phó bí thư chi bộ; cùng sự có mặt của 14 đồng chí đảng viên của chi bộ. (1 đồng chí vắng do trong thời gian nghỉ sinh).

       Tại đại hội, chi bộ đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng viên của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2023; báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện nghị quyết chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023 đề ra. Chi bộ xác định công tác chuyên môn là nhiệm vụ quan trọng nhất, cùng với giáo dục đạo đức sẽ quyết định chất lượng và tương lai phát triển của một nhà trường. Do đó, Chi bộ đã quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ lãnh đạo công tác chuyên môn mà nhiệm vụ cơ bản là hoạt động giảng dạy của giáo viên. Trong 2 năm qua, công tác chuyên môn của nhà trường vẫn giữ vững và từng bước phát triển. Chi bộ cũng tăng cường giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên thông qua các nhiệm vụ được giao để nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ lần thứ V, đồng chí Hoàng Ngọc Đặng – Bí thư chi bộ biểu dương những thành tích mà chi bộ đã đạt được trong thời gian qua, nhất là về công tác lãnh đạo các bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

       Nhiệm kỳ 2020 – 2023, Chi bộ phấn đấu hàng năm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; các đoàn thể vững mạnh xuất sắc. Phát huy và tôn trọng quyền làm chủ của cán bộ giáo viên, đảm bảo dân chủ nhưng phải tập trung, phải đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyên môn ngay từ đầu các năm học, quan tâm đến phân công công tác sao cho đúng người đúng việc, nhất là các công việc trọng yếu mũi nhọn của nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá, xếp loại chuyên môn giáo viên chính xác, công khai. Duy trì giáo dục truyền thống, nội quy nhà trường và các nề nếp trong học tập và sinh hoạt. Xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc trong nhà trường công khai dân chủ. Thường xuyên chú ý tới công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đảng viên và quần chúng. Tăng cường công tác thanh kiểm tra về mọi mặt. Lãnh đạo công đoàn, tổ chức Đội, Đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng…

       Thông qua bầu cử, đại hội Chi bộ lần thứ V đã bầu ra ban chi ủy gồm 03 đồng chí: đồng chí Hoàng Ngọc Đặng – Bí thư Chi bộ; đồng chí Tạ Thị Hồng Yến – Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Mai Thoại Vít – Ủy viên. Đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thị Trấn Măng Đen lần thứ XII và thông qua nghị quyết Đại hội của Chi bộ.

       Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020 – 2023.

       Đại hội Chi bộ Trường THCS Măng Đen đã diễn ra nghiêm túc, đúng các nội dung theo quy định và thành công tốt đẹp, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

       Một số hình ảnh tại Đại hội chi bộ: