Tài khoản Microsoft 365 dành cho học sinh học tập của trường THCS Măng Đen

Lượt xem:


Phụ huynh và các em học sinh xem tài khoản Microsoft 365 của con em mình và tải về hướng dẫn con em mình đăng ký học tập.

Tài khoản Microsoft 365 của học sinh:

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Microsoft 365: